जीवनाचा विस्मयकारक पैलू | The Wow Factor in Life

अज्ञाताबाबत भीती ही सामान्य मानवी प्रवृत्ती आहे. आपल्या मनातील कल्पनेप्रमाणे आपले जग चालते आहे की नाही हीच खात्री करून घेण्यात बहुतांश लोक सतत व्यस्त असतात. तथापि वास्तविकता अशी आहे की अज्ञाताचा स्वीकार केल्याशिवाय उन्नती होणे शक्य नाही.