चला ! काश्मीरला पुन्हा स्वर्ग बनवूया | Let’s make Kashmir a Paradise Again

काश्मीरमध्ये शांती आणि स्थैर्य पुनःस्थापनेसाठी परिपूर्ण आणि बहु आयामी दृष्टीकोनाची आवश्यकता आहे.समाजातील सर्व घटकांच्या सहभागानेच काश्मीरमध्ये शांतता स्थापित होऊ शकते. त्यांनी मानवी मूल्यांवर आधारित दृष्टिकोनाबाबत एकमेकाशी, आपापसात चर्चा सुरु करायला हव्यात.