पर्यावरण संरक्षणाला मूल्य प्रदान करणे | Adding ‘value’ to Environment Care

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची प्रगती साधतानाच पर्यावरणातही सुसंवाद राखणे हेच या शतकातील आव्हान आहे. केवळ अध्यात्मिक मूल्येच हा समतोल साधायला मदत करू शकतात.