सिंहावलोकन आणि भविष्याचा वेध । Looking back, looking ahead

आनंद हा आपल्या चेतनेचा मूळ स्वभाव असल्यामुळे उत्सव साजरा करण्यासाठी कोणतेही कारण पुरेसे असते. नववर्षाची वेळ अशी आहे की जेव्हा संपूर्ण जगाला उत्सवाच्या वातावरणाने व्यापून टाकलेले असते. सरलेल्या वर्षावर एक नजर टाकत त्यातून आपण काय धडा घेतला ह्याची नोंद घेण्याची ही एक संधी असते.