नैराश्यापासून आनंदाकडे | From Depression to Deep HappinessFrom Depression to Deep Happiness

जीवन आनंद आणि वेदना यांचे मिश्रण आहे. वेदना अपरिहार्य आहे परंतु दुःख वैकल्पिक आहे. जीवनाप्रती एक व्यापक दृष्टीकोन ठेवला तर आपल्याला कष्टदायक काळातून पुढे जाण्याची शक्ती मिळते. या जगाला तुमची आवश्यकता आहे याची जाणीव ठेवा. जीवनात अनंत संभावना दडलेल्या आहेत. त्यामुळे हे जीवन परमेश्वराने दिलेली एक सुंदर भेट आहे असा दृष्टिकोन बाळगा आणि मग बघा, हे जीवन स्वत:साठीच नाही तर इतरांसाठी देखील आनांदाचा झरा बनून जाईल.