भारतीय अध्यात्म मदर तेरेसांची मदत करू शकले असते काय? | Could Indian spirituality have helped Mother Teresa?

मदर तेरेसांनी भारतासाठी अलौकिक सेवा कार्य केले आहे. भारतवर्षाच्या अद्वितीय अध्यात्मिक संपदाचा त्यांना लाभ होऊ शकला असता काय? होय नक्कीच!

मानवी धारणांचे बदलते रंग | Varying Hues Of Human Perception

शेवटी आपणच शब्दांना अर्थ देतो. लोक जेथे खूप संवेदनशील आहेत तेथे  समंजसपणाची कमी भासते आणि जेथे लोक खूप समंजस आहेत तेथे संवेदनहीन भासतात. आजच्या या वैश्विक समाजामध्ये संवेदनशीलता आणि समंजसपणा या दोहोंमध्ये संतुलनाची आवश्यकता आहे.