तेलंगणा – फुट टाका आणि शासन करा? | Telangana – Divide and Rule?

केवळ काही भागातील लोक आपले प्रभुत्व गाजवतात म्हणून त्यांना दूर लोटण्याने काहीही साध्य होत नाही. कोणत्याही भागाचा दीर्घकालीन विकास केवळ शिक्षण आणि सशक्तीकरणामुळे घडू शकेल, विभाजनाने नाही.