कोविड-१९ : यावर आपण मात करू शकतो | COVID-19: We can beat it

या विषाणूवर मात करण्याची कृती सामुदायिक हवी आहे. यासाठी प्रत्येकाने खाजगी स्वच्छता राखणे, आपले हात सतत धूत राहणे, एकमेकांमध्ये सामाजिक अंतर राखणे इत्यादी खबरदारी बाळगणे अत्यंत गरजेचे आहे. सुरवातीला हे अवघड वाटेल परंतु सरावाने हे करणे कठीण नाही.

योगाद्वारे अनंततेशी एकरूपता | Yoga: Bending it to Infinity!

जगभरात चौथा आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला जात आहे. अन्तस्तम फुलविणारी हि प्राचीन कला प्रकाशझोतात येण्याची हीच योग्य वेळ आहे. गेल्या चार वर्षात योगाला जागतिक स्तरावर लाभलेली मान्यता, त्याची लोकप्रियता ह्यामुळे त्याच्या मार्गातील सारे अडथळे दूर सारले गेले. योगसाधनेकडून असलेल्या प्रचंड अपेक्षा, त्याबद्दल असलेल्या धारणा आणि त्यात असलेली बहुमुखी प्रतिभा हेच दर्शवते कि आधुनिक जगातल्या बऱ्याच व्याधींवर रामबाण उपाय आहे.

परत तीच वेळ आली आहे | It’s That Time Again

आपल्या आयुष्याच्या अनेक रहस्यांपैकी ‘काळ’ हे एक मोठे गूढ आहे. काळ हा सर्वोत्तम कथाकार आहे आणि त्यासारखा कोणी साक्षीदारही नाही. बाह्य जगतात काळ प्रत्येकासाठी अगदी एकसारखा धावत असतो, तरीही, वेळ पटकन निघून जाते की रखडत जाते, हे प्रत्येकाच्या मानसिक अवस्थेवर अवलंबून असते.

योग – आयुष्यासाठी सर्वोत्कृष्ट अनुप्रयोग (अ‍ॅप) | Yoga – the best app for life

वेदांतात उल्लेख असलेले अंतिम सत्य आणि क्वांटम फिजिक्स मध्ये वर्णिलेले सार्वत्रिक ऊर्जा क्षेत्र (universal energy field), ह्यांची अनुभूती घेण्याचा योग हा उत्तम मार्ग आहे. वेदांताचे उदात्त आणि सूक्ष्म सत्याची...

पर्यावरण संरक्षणाला मूल्य प्रदान करणे | Adding ‘value’ to environment care

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची प्रगती साधतानाच पर्यावरणातही सुसंवाद राखणे हेच या शतकातील आव्हान आहे. केवळ अध्यात्मिक मूल्येच हा समतोल साधायला मदत करू शकतात.